Despre proiect:

Dezvoltarea societății Virandy Group prin înființarea unei noi unități de producție

VIRANDY GROUP SRL este Beneficiarul contractului de finanțare cu titlul “Dezvoltarea societății Virandy Group prin înființarea unei noi unități de producție”, proiect ce se implementează în Municipiul Ploiești, Județul Prahova.

Scopul proiectului este reprezentat de atingerea unui nivel tehnic de dotare al firmei prin achiziționarea de active corporale, destinate să dezvolte activitatea curenta a societății, prin dotarea companiei cu tehnologie avansată si eficientă în scopul efectuării de produse tipărite care să adere pe substraturi diferite, pentru aplicații diferite.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității societății și dezvoltarea acesteia prin crearea unei unități noi de producție în domeniul de activitate identificat prin clasa CAEN 1812- Alte activități de tipărire n.c.a., respectiv prin înființarea unei noi unități de realizare a materialelor tipărite în Municipiul Ploiești, Județul Prahova.

Obiective specifice:

 • Crearea unei unități noi de producție, în domeniul de activitate identificat prin clasa CAEN 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a, respectiv prin înființarea unei noi unități de obținere a materialelor tipărite în municipiul Ploiești, Județul Prahova: acest obiectiv va fi îndeplinit prin achiziționarea de echipamente de ultimă generaţie în domeniul activităților de tipărire, echipamente care vor permite dotarea societății cu tehnologie de ultimă generație care să o plaseze în topul companiilor producătoare de materiale tipărite la nivel local, dar și regional. Cu noile echipamente se vor putea efectuarea tipărituri direct pe suport textil, pe material plastic, tipărirea de broșuri, afișe, cataloage publicitare, și alte tipărituri publicitare, carduri, albume, agende, calendare și alte imprimate comerciale.

 • Creșterea numărului mediu de salariați cu 4 față de numărul mediu înregistrat la finalul exercițiului financiar 2016 (număr mediu - 19 angajați). Termenul de realizare îl reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului. Numărul mediu de salariați astfel atins (23) va fi menținut pe toată perioada rămasă din durabilitatea proiectului (3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare). Acest obiectiv va fi îndeplinit prin angajarea a 4 persoane cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, dintre care un loc de muncă va fi ocupat de către o persoană din categoria persoanelor defavorizate, în speță, o persoană care are vârsta peste 50 de ani sau care nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni, fără a limita însă accesul la angajare a persoanelor aflate în oricare dintre situațiile descrise in Ghidul Solicitantului cu privire la ”persoane din categorii defavorizate”.

 • Creșterea eficienței energetice în spațiul de producție tipar: obiectivul va fi îndeplinit prin achiziționarea de echipamente eficiente energetic, cu consum redus de energie, dar și prin asigurarea apei calde menajere și eficientizarea agentului termic în spațiul de producție ca urmare a achiziționării unui sistem de panouri solare cu aport la încălzire care utilizează surse alternative de energie (energia solară).

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:

 • Achiziționarea următoarelor echipamente tehnologice si active necorporale:

 • Imprimanta solvent 1,6 m – 1 buc.

 • Imprimanta solvent 3.2 m – 1 buc.

 • Imprimanta textile – 1 buc

 • Imprimanta UV placi – 1 buc

 • Imprimanta roll-to-roll – 1 buc.

 • Banc de lucru – 1 buc

 • Presa de balotat deșeuri – 1 buc

 • Sistem panouri solare cu aport la încălzire – 1 buc

 • PC – 4 buc

 • Monitor PC – 4 buc

 • Software – 3 buc

 • Obținerea unei capacitate de producție de print de cca.322.560mp/an.

 • Creșterea calității materialelor tipărite în cadrul companiei.

 • Scăderea costurilor de exploatare ca urmare a inovării de proces, prin achiziția de echipamente ce folosesc tehnologii noi, avansate, inovatoare.

 • Creșterea numărului mediu de salariați cu 4 fata de numărul mediu înregistrat la finalul exercițiului financiar 2016 ( 19 angajați).

 • Fabricarea unor produse competitive din punct de vedere al preturilor ofertate, dar si din punct de vedere al calității net îmbunătățite a acestora.

 • Diminuarea șomajului pe plan regional prin crearea de noi locuri de munca si menținerea lor pe o perioada mai lunga de timp.

 • Utilizarea rațională a factorilor de producție prin utilizarea eficienta a echipamentelor, dar si a resursei umane.

 • Asigurarea calității protecției mediului prin implementarea unor tehnologii inovatoare, puțin poluante.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 35 luni, respectiv între data de 01.02.2017 și data de 31.12.2019.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.572.723,74 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 4.682.961,14 lei, unde 2.838.602,43 lei reprezintă finanțarea FEDR, iar suma de 500.929,84 lei reprezintă finanțarea din bugetul național.


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.


Investim in viitorul tau!

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

prin Programul Operational Regional 2014-2020

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro

De ce Virandy?

De ce productie publicitara Virandy?Garantie

12 Luni pentru printuri, productii publicitare iluminate cu Tuburi si 24 de luni pentru productii publicitare iluminate LED.

Pentru comenzi peste 1000 Euro

Aveti incluse proiectarea, design-ul, transportul in Bucuresti si montajul in Bucuresti.

Experienta Virandy

De peste 10 ani activam in domeniul productiei publicitare acumuland atat experienta cat si clienti de renume.

Specialistii nostri, logistica si utilajele de ultima generatie iti garanteaza atat calitatea cat si suportul inainte si dupa vanzare.